Klepp frikyrkje > Barnearbeid > Søndagsskulen > Minikontakt13. desember 2019
Enter Title
Minimer

Minikontakt er søndagsskulen for barn i førskulealder. Dette er samlingar som er under dei gudstjenestene som ikkje er spesielt tilrettelagt for barn. Oppmøte oppe i kyrkjesalen søndag kl 11:00, så går me ned etter felles åpning på gudstenesta. Dei minste barna må vere i følge med voksen. Men alle foreldre er velkommen til å delta. 

På minikontakt har me sang og musikk, andakt og leik. Me held til i eigne lokaler i kjellaren i frikyrkja. Velkommen!   |   
Copyright 2019 Frikirken