Klepp frikyrkje > Menighet > Stab13. desember 2019
Kontaktinformasjon
Minimer
 
Pastor Lars Kristian Heggebø
        E-post: larskristian(a)frikirken.no
 
Barnearbeidar Synne Haaland
        E-post: synne.haaland(a)gmail.com
      
Dagleg drift Åsa Thorstvedt 
        E-post: klepp(a)frikirken.no
 
•Ekteskap og familie: Silje Maria Ohm.  
        E-post siljemia(a)hotmail.com. Tlf: 992 66 902
 
•Ekteskap og familie: Ola Ohm. 
        E-post ola.ohm(a)frikirken.no. Tlf: 404 51 357


   |   
Copyright 2019 Frikirken