Underveis17. oktober 2019
Underveis
Minimer
Underveis

Vi er alle på vei et sted, og imens er vi underveis.

Vi er alle på vei et sted, og imens er vi underveis. Livet må fylles med innhold, tenker de fleste. Vi ønsker alle å leve så godt vi kan de årene vi får tildelt. Dette behovet er ofte styrende for hvilke valg vi tar underveis. Vi prioriterer. Mange har klare mål for sin retning i livet, og kan i varierende grad oppnå disse.

 

Veien blir til mens vi går, sier noen.

 

Veien er der for meg slik at jeg kan komme raskest frem til målet, tenker andre.

 

Veien er for bratt og ujevn, synes noen.

 

Fartsgrensene på veien er altfor lav, mener flere.

 

Det er for mange i min vei, frustrerende for individualisten.

 

Deilig å ha mange å reise sammen med, sier den glade medvandrer.

 

 

I Bibelen sier Jesus om seg selv at han er veien, sannheten og livet. De som kjenner han sier at han har vist de den rette vei til Far i Himmelen. De har fått et klart mål som gir veien mening. Livet er blitt fornyet. Reisen er fylt med innhold. De sier de er satt inn i et helt nytt fellesskap sammen med Gud og andre Jesus-medvandrere. Veien er kanskje ikke en motorvei alltid, men likevel sier de at de er på den rette - trygge – sikre – glade vei. Målet er klart, livet gir mening, sannheten er funnet. Den indre gleden er som et indre kompass som alltid peker opp og frem.

 

Noe er det med denne veien, denne Jesus.

 

Tor Bjarte Berge

   |   
Copyright 2019 Frikirken