Bli med/Sentrum

Sentrum

Ungdomsarbeidet vårt.

Sentrum er ungdomsarbeidet vårt frå 8. klasse og oppover. Me samlast annankvar torsdag, i oddetalsveker, klokka 19:30 i hovudsalen. Først er det møte, der me har loddtrekning, leik, tale og lovsong. Etterpå går me opp på loftet der det er kiosk og sosialt.

Fellesskap er viktig: Alle skal bli sett, og ingen skal sitte aleine! Derfor er alle velkomne til Sentrum, uansett kven du er!

Powered by Cornerstone