Bøn

I Klepp frikyrkje set me bønearbeidet høgt. Som Jesus sjølv sa:

Be, så skal de få. Leit, så skal de finna. Bank på, så skal det latast opp for dykk. (Matt 7,7)

Bønemøte

Me har bønemøte kvar veke. På dei ulike bønemøta har me ofte faste poster der me deler kort Guds ord, er stille for å høyre etter kva Gud minner oss på og deler deretter det me fekk, og har forbøn konkret for ulike emne. Bønemøta er fordelt utover veka og kvart bønemøte har ulikt tema:

Måndag kl. 19:30 - 21:00: Bønemøte
Onsdag kl. 20:00 - 22:00: Mannsbøn
Fredag kl. 08:30 - 09:30: Mødre i bøn

Sundag kl. 10:30 - 10:50: Bøn før gudstenesta (er kvar sundag me har gudsteneste)

Søke Guds ansikt saman

Eit litt annleis bønemøte med lovsong der me tilber Gud, lytter til Hans stemme i stillheit, og går saman om det me ber om, på det Gud legg i hjartene våre i heller enn det me sjølv har på hjartet. Møtet har me eit par gonger i semesteret, anten sundags- eller måndagskvelder kl. 19:30 - 21:30.

Forbøn/velsigning

Etter kvar gudsteneste er det mogleg for velsigning og/eller forbøn. Dette skjer bak i kyrkjesalen.

Powered by Cornerstone